Identity / Marketing / UX Design / Identity / Marketing / UX Design / Identity / Marketing / UX Design /

USLP

Unilever, 2010’da duyurduğu Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı ile 3 ana başlıkta 10 sene önce ortaya koyduğu hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda katettiği yolu USLP 10. Yıl İletişimi ile tüm paydaşlarına, çalışanlarına ve müşterilerine ilan etmek istedi.

RealWorks olarak USLP 10.Yıl iletişimi için bir dijital strateji oluşturduk. Bu strateji doğrultusunda iletişimde kullanacağımız mecraları belirledik ve animatif videolar, içerik tasarımı, etkileşimli video prodüksiyonu ve metin yazarlığı gibi hizmetler sağlayarak her mecraya özgü içerikler tasarlayarak 10. yıl iletişimini sürdürdük.

Dijital Strateji Geliştirme
İçerik Tasarımı
Metin Yazımı
Animatif Video Oluşturma
YouTube Etkileşimli Video Yaratımı

YARATICI ÇÖZÜM

RealWorks olarak USLP 10.Yıl iletişimi için bir dijital strateji oluşturduk. Bu strateji doğrultusunda iletişimde kullanacağımız mecraları belirledik ve her mecraya
özgü içerikler tasarladık.
Instagram, Twitter ve YouTube için animatif video içerikleri ürettik.
USLP’nin hedefini ve genel anlamda ulaştığı noktayı bir ana videoda özetlerken,
3 ana hedef konusunda gelinen noktayı daha ayrıntılı şekilde ortaya koyduğumuz
3 adet sub-video ürettik. Bu videoları YouTube’da etkileşimli hale getirerek bir
interaktif video oluşturduk.
Instagram Hikayeler için tasarladığımız seriler ile 10 yılda gerçekleştirilen projeleri
daha ayrıntılı şekilde ortaya koyduk ve bu içerikler ile Unilever’in kurumsal internet sitesindeki USLP makalesine trafik sağladık.
Ayrıca Unilever liderlerinin ve çalışanlarının Linkedin’ de bağlantılarıyla
paylaşabilecekleri mecraya özgü bir video daha oluşturduk.